Strategie občanské společnosti

Lidská práva. Důstojnost. Solidarita. Rovnost.

Věříme v tyto hodnoty. Bohužel ne všichni. Občanská společnost ve střední Evropě byla v posledních letech pod tlakem: trpěla pomlouvačnými kampaněmi a haněním, obtěžováním a dokonce i restriktivní legislativou. Eroze demokracie, oslabování právního státu a odstraňování systému brzd a protiváh jsou nebezpečné trendy pro naši společnost, které poškozují lidi. To vyžaduje akci.

Youtube URL

Co můžeme udělat?

Projekt "Reclaim Our Civil Space!" je naším společným úsilím zlepšit kvalitu našich demokracií. Organizace potřebují dovednosti a nástroje, aby se mohly bránit. Pomáháme jim rozvíjet komunity aktivních občanů a podílet se na věcech veřejných. Budujeme jejich kapacity zejména ve venkovských regionech daleko od hlavních měst. Vytváříme přeshraniční sítě, rozvíjíme přeshraniční spolupráci a společně přinášíme jejich hlas do Bruselu na evropskou úroveň tím, že načrtáváme komplexní evropské strategie občanské společnosti.

conference for a thriving civic space

O strategii

Organizace občanské společnosti posilují demokracii, chrání lidská práva a podporují zranitelné skupiny v celé Evropě. Jsou přirozenými spojenci institucí EU, které tyto hodnoty hájí. EU však v současnosti řeší otázky týkající se občanské společnosti případ od případu, reaktivním způsobem namísto toho, aby je řešila systematicky. Zařazení občanské společnosti do evropské agendy proto nemůže déle čekat. Občanská společnost představuje pro evropské společenství hodnotu a jako taková by měla být evropskými institucemi chráněna.

Komplexní strategie občanské společnosti by měla vytvořit prostor pro prosperující evropskou občanskou společnost. Náš návrh je seskupen kolem šesti hlavních témat, kterými se musí Evropská komise zabývat. Každé téma je podrobně probráno v samostatné kapitole a zahrnuje doporučená opatření zvýrazněná na začátku každé části. Šest kapitol návrhu:

  • Právo vstupu: Organizace občanské společnosti by měly být schopny vykonávat svou práci za stejných a jednoduchých podmínek v celé Evropě, aby mohly zlepšit svou přeshraniční činnost a mezinárodní iniciativy.
  • Právo na pokojné shromažďování: EU by měla monitorovat členské státy a řešit tak omezování občanského aktivismu a podporovat osvědčené postupy.
  • Právo fungovat bez neoprávněných zásahů státu: Občanští aktéři by měli mít možnost nahlásit útoky Evropské komisi a EU by měla vystoupit proti stigmatizaci a obtěžování organizací občanské společnosti ze strany svých členských států.
  • Právo na svobodu projevu: Aby dokázaly čelit fake-news, dezinformacím a zkresleným zprávám, by instituce EU měly podporovat příznivé mediální prostředí a občanské vzdělávání.
  • Právo na spolupráci a komunikaci: Instituce EU by měly zahájit otevřený a strukturovaný dialog s občanskou společností.
  • Právo vyhledávat a zajišťovat zdroje: Organizace občanské společnosti by měly mít snadný přístup k transparentním, flexibilním a uživatelsky přívětivým grantovým programům na zlepšení společnosti v celé Evropě.

 

PŘEČTĚTE SI STRATEGII

IN ENGLISH