Fundusz Partnerstwa

logo
Země
Polsko

Polská nadace Partnerství podporuje komunitní iniciativy, jejichž činnost je založená na udržitelném zachování přírodního a kulturního dědictví. Spolupracuje s organizacemi občanské společnosti, školami a dalšími institucemi. Zlepšují oblast, kvalitu života a vedou ke změně v řízení environmentálních a sociálních zdrojů. Naše cíle jsou dosahovány ve spolupráci s firmami, nevládními organizacemi a veřejnými institucemi. Mezi hlavní témata aktivit patří: ekologická výchova, udržitelná města a vesnice, ekologická demokracie a udržitelný cestovní ruch a správa kulturního dědictví.

Naší rolí v projektu Reclaim Our Civil Space je zapojit aktivní místní komunity do udržitelného rozvoje. Nadace pořádá školení a semináře pro sdílení znalostí pro aktéry občanské společnosti v Polsku a přeshraniční seminář na téma „Udržitelný cestovní ruch a interpretace dědictví - role místních komunit“. Akce jsou založeny na konceptu „Akademie aktivních občanů a lídrů“, který je věnován zvyšování vůdčích schopností aktivistů. Mezi hlavní témata školení patří: mobilizace a zapojení občanů, místní demokracie, problémy životního prostředí, místní dědictví a identita a používáme různé metody, jako například: posilování vůdčích schopností, výměna osvědčených postupů, modely a nástroje (i mezinárodní), posílení postavení žen , mezigenerační spolupráce atd.