Den norske Helsingforskomité

logo
Země
Norsko

Norský helsinský výbor je nevládní organizace usilující o dodržování lidských práv v praxi. Děláme to prostřednictvím monitorování, podávání zpráv, výuky a podpory demokracie.

Jako odborný partner projektu Reclaim Our Civil Space poskytuje školení, která mohou být nabídnuta místním nebo národním organizacím občanské společnosti a aktivistickým skupinám ve střední Evropě a na západním Balkáně s cílem budovat jejich kapacity a dovednosti při tvorbě veřejné politiky a zmocnit je k účasti na formování politik občanské společnosti na místní, národní a evropské úrovni.