Kontakt

Projekt Reclaim Our Civil Space realizují organizace občanské společnosti (CSO) z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska a Slovenska s odbornou podporou Norska.

Email: reclaimourcivilspace@gmail.com

 

Vedoucí partner:

Ökotárs Alapítvány / Maďarská nadace pro environmentální partnerství

H-1056 Budapest Szerb utca 17-19

e-mail: info@okotars.hu

telefon: + 36-1-411-3500

webové stránky: https://okotars.hu/

 

Partneři projektu:

Členové asociace Environmental Partnership Association (EPA)

  • Bulharská nadace pro environmentální partnerství (Фондация ЕкоОбщност)
  • Nadace Partnerství
  • Maďarská nadace pro environmentální partnerství (Ökotárs Alapítvány)
  • Polská nadace pro environmentální partnerství (Fundusz Partnerstwa)
  • Rumunská nadace pro environmentální partnerství (Fundația pentru Parteneriat)
  • Slovenská nadace environmentálního partnerství (Nadácia Ekopolis)

Maďarský svaz občanských svobod (TASZ)

Nadace rozvoje občanské společnosti (FDSC)

Norský helsinský výbor (NHC)

Iniciativa mládeže za lidská práva - Srbsko (YIHR)