Youth Initiative for Human Rights - Serbia

logo
Země
Srbsko

Iniciativa mládeže za lidská práva (YIHR) je regionální síť založená v roce 2003, která funguje prostřednictvím nezávislých místních organizací v 5 zemích - Srbsku, Kosovu, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Chorvatsku. Od svého založení YIHR založila své aktivity na principech regionální spolupráce a vytváření / udržování kontaktů mezi mladými lidmi v regionu.

Od té doby jsme rozvinuli spolupráci mezi mladými lidmi na západním Balkáně a podporovali aktivismus mládeže napříč etnickými rozdíly, prosazovali jsme prosazování lidských práv, budovali podporu pro procesy přechodného soudnictví a řešení minulosti. Pracovali jsme na usnadnění dialogu mezi mladými lidmi, aktivisty občanské společnosti a osobami s rozhodovací pravomocí v celé řadě otázek lidských práv. Vzhledem ke zkušenostem získaným při provádění kosovsko-srbského a dalších regionálních výměnných programů pro mládež hrála YIHR aktivní roli při prosazování a zřizování Regionálního úřadu pro spolupráci mládeže a je součástí mnoha sítí a sdružení na regionální, evropské a globální úrovni.

V rámci projektu Reclaim Our Civil Space YIHR spolupracuje s občanskou společností na místní úrovni, aby mapovala a zvyšovala povědomí o různých problémech, kterým občanská společnost čelí. YIHR rovněž koordinuje úsilí o zvýšení kapacity občanské společnosti v Srbsku prostřednictvím setkání a seminářů zaměřených na budování kapacit a vytváření sítí. YIHR dále zkoumá otázky demokracie a populismu, přistoupení k EU a zmenšování občanského prostoru v širším kontextu Srbska.