Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

logo
Země
Rumunsko

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) je nezávislá nevládní organizace založená v roce 1994 z iniciativy Evropské komise. FDSC podporuje silnou a udržitelnou občanskou společnost, která přispívá k obraně demokratických hodnot podporou aktérů občanské společnosti, mobilizací zdrojů, podporou příznivého prostředí a posilováním spolupráce s dalšími odvětvími. Doposud jsme v našich programech financování pro organizace občanské společnosti udělili více než 2600 grantů a hráli jsme klíčovou roli při budování kapacit organizací občanské společnosti v Rumunsku, protože jsme zde jedním z nejdůležitějších poskytovatelů školení s více než 21 lety zkušeností.

Naší rolí v projektu Reclaim Our Civil Space je podpora občanských skupin a malých organizací v Rumunsku, aby se lépe zapojily do vytváření veřejné politiky a aby pomohly utvářet řešení na úrovni EU pro silnou občanskou společnost na celém kontinentu.