Nadace Ekopolis

logo
Země
Slovensko

Ekopolis, je přední slovenskou nadace, která sleduje vizi vyspělé občanské společnosti, kde si občané uvědomují svou odpovědnost za společenský rozvoj a otázky životního prostředí. Věříme ve společnost, kde občané mají zájem podílet se na tvorbě veřejné politiky, myslet kriticky a starat se o budoucí generace. Nadace nabízí podporu inovativních projektů a nápadů prostřednictvím grantových programů a již 29 let řídí otevřené grantové programy zaměřené na demokracii a ochranu přírody. Od roku 1991 jsme podpořili 3234 projektů částkou přes 20 milionů EUR. Skutečný přínos těchto projektů pro naši společnost a životní prostředí je však k nezaplacení.