O nás

Délka projektu: 2020-2023

Realizováno 10 organizacemi z 8 zemí:

  • Bulharsko,
  • Česká republika,
  • Maďarsko (2 organizace občanské společnosti)
  • Polsko,
  • Rumunsko (2CSO)
  • Srbsko,
  • Slovensko
  • Norsko (jako odborný aprtner)

Projekt reclaim our civil space staví na rozšiřování základů a volebních obvodů občanské společnosti na místní úrovni prostřednictvím školení a mobilizace aktivistických skupin a hnutí, usnadnění přeshraniční spolupráce a vytváření sítí a jejich propojení s evropskou úrovní společným vypracováním obrysů komplexní politiky evropské občanské společnosti.

Činnosti tedy budou zaměřeny na naplňování tří hlavních cílů a to na třech úrovních:

„Vnitrostátní: pořádání vzdělávacích akcí a workshopů, mentorská podpora zejména organizacím / skupinám ve venkovských regionech (s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí)
Regionální: pořádání přeshraničních workshopů a setkání zaměřených na vytváření sítí (v každé jsou zastoupeny nejméně 3 země)
Evropská: mezinárodní konference (Budapešť, Brusel, Praha), příprava odborných a politických dokumentů. “

Kontext

Index udržitelnosti organizace občanské společnosti 2019

image

(Zdroj: https://csosi.org/ Původní tabulka upravená pro zobrazení příslušných zemí Nadací Ökotárs)

Financováni

Projekt „Reclaim our civil space!“ těží z grantu 1,8 milionu EUR od Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci.

Web: www.eeagrants.org