Fondacija "Ekoobshnost"

logo
Země
Bulharsko

Bulharská nadace pro environmentální partnerství (Fondacija "Ekoobshnost" - BEPF) byla založena v roce 2003 jako bulharský člen Asociace pro environmentální partnerství. Pracujeme na vzdělávání a podpoře aktivní účasti občanů, udržitelného rozvoje, politiky a životního stylu šetrného k přírodě a klimatu a transparentní a řádné správě věcí veřejných. Nadace je členem koalice „Za přírodu“ a klimatické koalice. BEPF má zkušenosti s advokační prací zaměřenou na zlepšování místních nařízení o účasti občanů, vytváření lepších postupů pro informování a zapojení občanů do veřejných diskusí o místních problémech, jakož i do vzdělávání a aktivního zapojení mladých lidí.

BEPF se připojilo k projektu Reclaim our Civil Space, protože věříme, že je zásadní budovat silné místní komunity aktivních občanských skupin a zajistit, aby občanský hlas měl dostatečné sítě a příležitosti promlouvat a oslovovat další občany: možné aktivní lidi. V rámci projektu je BEPF odpovědná za organizaci projektových aktivit v Bulharsku. Zaměřujeme se na mladou generaci aktivistů občanské společnosti a oslovujeme ji. Naší rolí je poskytovat občanským aktérům konzultace, budování kapacit a sítí a povzbuzovat je, aby jednali. Lekce, které se v Bulharsku naučíme, nám pomohou společně rozvinout obrysy doporučení pro tvůrce komplexních politik na v oblasti podpory a ochrany evropské občanské společnosti.