Civil Society Strategy

Права на човека. Достойнство. Солидарност. Равенство.

Ние вярваме в тези ценности. За съжаление, не всички вярват. През последните години гражданското общество в Централна Европа е подложено на натиск: то е обект на клеветнически кампании и очерняне, на тормоз и дори на рестриктивно законодателство. Отстъплението от демокрацията, отслабването на върховенството на закона и премахването на механизмите за контрол и баланс са опасни за нашите общества тенденции, които вредят на хората. Тази ситуация изисква от нас действия.

Youtube URL

Какво можем да направим?

"Да си върнем гражданското пространство!" е нашето общо усилие за подобряване качеството на нашите демокрации. Организациите трябва да бъдат снабдени с умения и инструменти, за да се защитават. Ние им помагаме да укрепват общности от активни граждани и да участват в обществените дела. Изграждаме техния капацитет, особено в региони, които са далече от столиците. Създаваме трансгранични мрежи и сътрудничество и заедно пренасяме гласа им в Брюксел на европейско равнище, като разработваме цялостна европейска стратегия за гражданското общество.

conference for a thriving civic space

За стратегията

Организациите на гражданското общество (ОГО) укрепват демокрацията, защитават правата на човека и подкрепят уязвимите групи в цяла Европа. Те са естествени съюзници на институциите на ЕС, които защитават тези ценности. Въпреки това понастоящем ЕС решава въпросите, свързани с гражданското общество, по индивидуален и реактивен начин, вместо да прилага систематичен подход. Ето защо включването на гражданското общество в европейския дневен ред не може да чака повече. Гражданското общество представлява ценност за европейската общност и като такава трябва да бъде защитавано от европейските институции.

Една всеобхватна стратегия за гражданското общество следва да създаде пространство за процъфтяващо европейско гражданско общество. Нашето предложение е групирано около шест основни въпроса, които трябва да бъдат разгледани от Европейската комисия. Всяка тема е разгледана задълбочено в отделни глави и води до препоръчителни действия, подчертани в началото на всеки раздел. Шестте глави на предложението са следните:

  • Право на сдружаване. Организациите на гражданското общество трябва да могат да извършват работата си при еднакви и прости условия в цяла Европа, за да подобрят трансграничната си дейност и международните си инициативи.
  • Право на мирни събрания. Правото на мирно изразяване: ЕС следва да наблюдава държавите-членки, за да се справи с ограниченията на гражданската активност и да насърчава добрите практики.
  • Правото да се работи без необоснована държавна намеса. Гражданските участници следва да могат да сигнализират Европейската комисия за нападения, а ЕС следва да се противопостави на заклеймяването и тормоза на ОГО от страна на своите държави членки.
  • Право на свободно изразяване. Институциите на ЕС следва да насърчават благоприятна медийна среда и гражданско образование, за да се противодейства на фалшивите новини, дезинформацията и изкривеното отразяване.
  • Право на сътрудничество и комуникация. Институциите на ЕС следва да започнат открит и структуриран диалог с гражданското общество.
  • Право на търсене и осигуряване на ресурси. ОГО следва да имат лесен достъп до прозрачни, гъвкави и лесни за използване програми за отпускане на безвъзмездни средства с цел подобряване на обществата в Европа.

 

ПРОЧЕТЕТЕ СТРАТЕГИЯТА!

English version