Nadace Partnerství

logo
Země
Česko

Nadace Partnerství je přední českou nadací a podporující organizace občanské společnosti, implementaci a rozvoj řešení udržitelného rozvoje s více jak 30 letou tradicí. Umožňujeme lidem chránit a zlepšovat své životní prostředí. Za tímto účelem udělujeme granty, provozujeme vzdělávací programy a poskytujeme odborné služby. Zaměřujeme se na otázky ochrany životního prostředí, udržitelné dopravy a cestovního ruchu, zdravé krajiny, popularizaci výsadeb a péče o stromy, kvalitních veřejných prostranství a zapojení komunit do jejich vytváření.

Věříme, že občanská emancipace začíná vztahem, který má člověk k místu, kde žije. Občanská aktivizace jde ruku v ruce se schopností lidí podílet se na řešení občanských a environmentálních problémů, které se jich týkají. Naším cílem je poskytnout jim zdroje a podporovat jejich cíle. Nadace Partnerství bude organizáterem jedné ze tří mezinárodních konferencí tohoto projektu. se koná jedna z přeshraničních síťových akcí projektu.