Társaság a Szabadságjogokért

logo
Země
Maďarsko

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) je nevládní organizace pro lidská práva. Od svého založení v roce 1994 pracujeme na tom, aby všichni byli informováni o jejich základních lidských právech a byli oprávněni je vymáhat proti nepřiměřenému zasahování osob v postavení veřejné moci. TASZ pracuje na zvyšování povědomí občanů o jejich právech a podpoře aktivního občanství. TASZ dále poskytuje právní pomoc neformálním skupinám, organizacím občanské společnosti a dalším aktivistům, pokud čelí dopadům na jejich advokační činnost. Spolupráce se sociálními hnutími a aktivistickými skupinami je důležitým zdrojem informací pro náš proces strategického plánování a potřeby těchto skupin hrají klíčovou roli při navrhování našich aktivit.

Komunikační tým TASZ navíc pořádá školení pro další organizace občanské společnosti, právníky TASZ a kolegy. Tato školení se zaměřují na komunikační techniky obecně a konkrétně na řečnictví, krizovou komunikaci a komunikaci v tisku. TASZ ovládá školení o právech pacientů a právech osob se zdravotním postižením. Školení se účastní aktivních občanů, zástupců organizací občanské společnosti, odborníků, sociálních pracovníků, učitelů, lékařů, skupin rodičů atd.

Projekt Reclaim Our Civil Space nám umožňuje prostřednictvím našich školení oslovit širší publikum. V rámci projektu pořádá TASZ různé workshopy pro organizace občanské společnosti a další organizace občanské společnosti po celém Maďarsku. TASZ také poskytuje školící moduly pro všechny partnery, které lze použít při jejich vlastních školeních. Moduly jsou variabilní, což usnadňuje přizpůsobení workshopů potřebám účastníků.