Węgierska Unia Wolności Obywatelskich (TASZ)

logo
Kraj
Wȩgry

Węgierska Unia Wolności Obywatelskich (TASZ) jest organizacją pozarządową zajmującą się prawami człowieka. Od powstania organizacji w 1994 r. staramy się, aby wszyscy byli informowani o podstawowych prawach człowieka i możliwości ich egzekwowania w obliczu nieuzasadnionej ingerencji osób sprawujących władzę publiczną. TASZ działa na rzecz zwiększania świadomości obywateli w zakresie przysługujących im praw, wspierając aktywne obywatelstwo. Ponadto zapewnia pomoc prawną nieformalnym grupom, organizacjom społecznym i innym działaczom, jeśli napotykają one reperkusje w związku z ich działalnością rzeczniczą. Współpraca z ruchami społecznymi i aktywistami jest ważnym źródłem informacji dla naszego procesu planowania naszych strategii działań, a potrzeby tych grup odgrywają decydującą rolę w ich projektowaniu.

Ponadto, zespół ds. Komunikacji TASZ prowadzi szkolenia dla innych organizacji społecznych, prawników TASZ i współpracowników. Szkolenia te koncentrują się na technikach komunikacji w ogóle, a w szczególności na wystąpieniach publicznych, komunikacji kryzysowej i komunikacji w prasie. TASZ sprawnie organizuje szkolenia dotyczące praw pacjenta i osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia obejmują grupy aktywnych obywateli, przedstawicieli organizacji społecznych, specjalistów, pracowników socjalnych, nauczycieli, lekarzy, grup rodziców itp.

Projekt Reclaim Our Civil Space umożliwia nam dotarcie z naszymi szkoleniami do szerszej publiczności. W ramach projektu TASZ prowadzi różne warsztaty dla organizacji społecznych, także na Węgrzech. TASZ zapewnia również moduły szkoleniowe dla wszystkich partnerów, które można wykorzystać we własnych szkoleniach. Moduły są zmienne, co ułatwia dostosowanie warsztatów do potrzeb uczestników.