Norweski Komitet Helsiński (NHC)

logo
Kraj
Norwegia

Norweski Komitet Helsiński jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka w praktyce. Robimy to poprzez monitorowanie, sporządzanie sprawozdań, edukację oraz wspieranie demokracji.

Jako partner ekspercki projektu Reclaim Our Civil Space, zapewniamy szkolenia, prowadzone dla lokalnych lub krajowych organizacji społecznych i aktywistów w Europie Środkowej i na Bałkanach Zachodnich w celu budowania ich zdolności i umiejętności w zakresie kształtowania polityki publicznej, a także umożliwiając im udział w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.