Ökotárs Alapítvány

logo
Kraj
Wȩgry

Wspierając inicjatywy społeczne, Ökotárs, węgierska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ma na celu przyczynienie się do rozwoju demokratycznego, zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa oraz systemu instytucjonalnego opartego na zaangażowaniu obywateli. Fundacja promuje rozwój ruchu ekologicznego, zapewniając granty, szkolenia, stypendia i pomoc techniczną tam, gdzie istnieje taka potrzeba.

Fundacja jest wiodącym partnerem w projekcie Reclaim Our Civil Space, odpowiedzialnym za całościową koordynację oraz część działań na Węgrzech. Pomaga również w łączeniu działań lokalnych z pregionalnymi, organizując wydarzenia regionalne i sporządzając zestaw zaleceń dla polityki UE w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego, co jest ostatecznym celem projektu.