Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FDSC)

logo
Kraj
Rumunia

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FDSC) jest niezależną organizacją pozarządową utworzoną w 1994 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. FDSC promuje silne i zrównoważone społeczeństwo obywatelskie, które przyczynia się do obrony wartości demokratycznych przez wspieranie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, mobilizację zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska oraz wzmacnianie współpracy z innymi sektorami. Do tej pory zarządzaliśmy ponad 2600 dotacjami w naszych programach finansowania dla organizacji społecznych, a także odegraliśmy kluczową rolę w budowaniu ich potencjału w Rumunii, będąc jednym z najważniejszych organizatorów szkoleń z ponad 21-letnim doświadczeniem.

Naszą rolą w projekcie Reclaim Our Civil Space jest wspieranie grup obywatelskich i małych organizacji w Rumunii, aby lepiej angażowały się w kształtowanie polityki publicznej, a także pomoc w kształtowaniu rozwiązań na poziomie UE w celu stworzenia silnego społeczeństwa obywatelskiego na całym kontynencie.