Inicjatywa Młodych na rzecz Praw Człowieka - Serbia (YIHR)

logo
Kraj
Serbia

Młodzieżowa inicjatywa na rzecz praw człowieka (YIHR) to regionalna sieć utworzona w 2003 r. i działająca poprzez niezależne organizacje lokalne w 5 krajach - Serbii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i Chorwacji. Od samego początku YIHR opiera swoje działania na zasadach współpracy regionalnej oraz nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów między młodymi ludźmi w regionie.

Od tego czasu rozwinęliśmy współpracę między młodymi ludźmi na Bałkanach Zachodnich i wspieraliśmy aktywizm młodzieży ponad podziałami etnicznymi, działaliśmy na rzecz praw człowieka, budowaliśmy wsparcie dla procesów sprawiedliwości okresu przejściowego i radzenia sobie z przeszłością. Pracowaliśmy nad ułatwieniem dialogu między młodymi ludźmi, działaczami społeczeństwa obywatelskiego i decydentami w wielu kwestiach związanych z prawami człowieka. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w prowadzeniu programów wymiany młodzieży z Kosowa i Serbii oraz innych podobnych regionalnych programów, YIHR odegrał aktywną rolę w popieraniu i tworzeniu Regionalnego Biura Współpracy Młodzieży i jest częścią wielu sieci i stowarzyszeń na poziomie regionalnym, europejskim i globalnym.

W ramach projektu Reclaim Our Civil Space YIHR angażuje się w działania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym w celu sporządzenia mapy, udokumentowania i zwiększania świadomości na temat różnych problemów, z którymi boryka się społeczeństwo obywatelskie w kontekście lokalnym. YIHR koordynuje również wysiłki na rzecz zwiększenia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w Serbii poprzez sesje i warsztaty ukierunkowane na rozwijanie umiejętności i tworzenie sieci kontaktów. Ponadto, YIHR bada kwestie demokracji i populizmu, przystąpienia do UE i zmniejszającej się przestrzeni obywatelskiej w szerszym kontekście Serbii.