Contact

Projekt "Odzyskajmy naszą obywateską przestrzeń" jest realizowany przez organizacje społeczne z Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii oraz Słowacji, z eksperckim wsparciem Norwegii.

Email: reclaimourcivilspace@gmail.com

 

Wiodący partner:

Ökotárs Alapítvány / Węgierska Fundacja Partnerstwa na rzecz Środowiska

H-1056 Budapest Szerb utca 17-19

email: info@okotars.hu

phone: +36-1-411-3500

strona internetowa: https://okotars.hu/

 

Partnerzy projektu:

Członkowie Environmental Partnership Association (EPA)

  • Fondaciya EkoObshtnost - Bułgaria
  • Nadace Partnerství, Czechy
  • Ökotárs Alapítvány, Węgry
  • Fundusz Partnerstwa
  • Fundatia Pentru Parteneriat - Rumunia
  • Nadacia Ekopolis - Słowacja

Węgierska Unia Wolności Obywatelskich (TASZ)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FDSC)

Norweski Komitet Helsiński (NHC)

Inicjatywa Młodych na rzecz Praw Człowieka - Serbia (YIHR)