Fundacja Pentru Parteneriat - Rumunia

logo
Kraj
Rumunia

Rumuńska Fundacja Partnerstwa na rzecz Środowiska została założona w 1998 roku w celu wspierania projektów na rzecz środowiska, opartych na społeczności. Fundacja realizuje szeroki zakres programów, w tym dotacje, pomoc techniczną, szkolenia i specjalne programy operacyjne dla i z innymi organizacjami społecznymi. Mają one na celu promocję zrównoważonego rozwoju i są skierowane do społeczności, władz lokalnych, organizacji społecznych, sektora biznesowego, a także mediów.

Naszą rolą w projekcie Reclaim Our Civil Space jest współpraca z organizacjami społecznymi, które zarządzały w przeszłości obszarami chronionymi w Rumunii i były świadkami pogorszenia ich stanu. Podkreślamy rolę społeczeństwa obywatelskiego w ochronie środowiska i opowiadamy się za działaniami politycznymi w tej dziedzinie.