Rumunská nadácia enviromentálneho partnerstva

logo
Krajina
Rumunsko

Rumunská nadácie environmentálneho partnerstva, bola založená v roku 1998 na podporu komunitných environmentálnych projektov. Nadácia realizuje širokú škálu programov, vrátane udeľovania grantov, technickej pomoci, školenia a zvláštnych operačných programov pre ďalšie organizácie občianskej spoločnosti Mebo v spolupráci s nimi. Kladieme dôraz na to, aby zapadali do rámca trvalo udržateľného rozvoja, zahŕňali tiež komunity, miestne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, podnikateľský sektor a médiá.

Našou úlohou v projekte Reclaim Our Civil Space je spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré kedysi boli správcovia chránených oblastí v Rumunsku a boli svedkami toho, ako sa stav týchto oblastí zhoršoval. Zdôrazňujeme úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane životného prostredia a zasadzujeme sa o politické opatrenia v tejto oblasti.