Fondaciya EkoObshtnost - Bułgaria

logo
Kraj
Bułgaria

BEPF została założona w 2003 roku jako bułgarski członek Environmental Partnership Association. Pracujemy nad edukacją i promowaniem aktywnego uczestnictwa obywateli, zrównoważonego rozwoju, rozwiązań i stylów życia sprzyjających przyrodzie i klimatowi, oraz jasnego, sprawnego zarządzania. Fundacja jest członkiem Koalicji „Dla Przyrody” oraz Koalicji Klimatycznej. BEPF ma doświadczenie w działaniach na rzecz poprawy lokalnych rozwiązań dotyczących aktywności obywateli, ustanawianie lepszych procedur ich informowania i angażowania w publiczne dyskusje na temat problemów lokalnych, a także w edukacji i aktywnym zaangażowaniu młodych ludzi.

Jako BEPF dołączyliśmy do projektu Reclaim our Civil Space, ponieważ wierzymy, że budowanie silnych społeczności lokalnych i aktywnych grup obywatelskich oraz zapewnienie, aby głos obywatelski mógł wybrzmieć, jest niezwykle ważne. W ramach projektu BEPF jest odpowiedzialny za organizację działań projektowych w Bułgarii. Koncentrujemy się na dotarciu do do młodego pokolenia działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Naszą rolą jest zapewnienie podmiotom obywatelskim konsultacji, budowanie potencjału i sieci kontaktów oraz zachęcanie ich do podejmowania działań. Lekcje wyniesione z naszych lokalnych działań, pomogą nam wspólnie opracować zarysy kompleksowej europejskiej polityki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.