Фондация „ЕкоОбщност“

logo
Държава
България

Фондация „ЕкоОбщност“ е създадена през 2003 г. като член на сдружение „Партньорство за околна среда” за България. Работата ни е насочена към образоване и насърчаване на активното гражданско участие, устойчивото развитие, природосъобразните политики и начин на живот, прозрачното и добро управление. Имаме опит в застъпнически действия за подобряване на наредбите за гражданско участие на местно ниво, за въвеждане на по-добри процедури за информиране и включване на гражданите в обществени обсъждания, касаещи местни проблеми, както и в обучението и въвличането на младите хора. Член сме на коалиция „За да остане природа в България“ и на „Коалиция за климата – България“.

Фондация „ЕкоОбщност“ се присъедини към проекта „Да върнем гражданското си пространство!“, защото вярваме, че е важно да се изграждат силни местни общности от активни граждански групи, както и да се осигуряват достатъчно канали, чрез които гражданите да могат да издигат своя глас и да достигат до други съмишленици и поддръжници. В рамките на проекта „ЕкоОбщност“ отговаря за провеждането на дейностите в България, като ще се насочим към достигането и въвличането на младото поколение от активни граждани. Нашата роля е да предоставим консултации, обучения и срещи за изграждане на капацитет и мрежуване както на отдавна съществуващи, така и на новонабиращи сила групи, организации и движения, и да ги насърчим да предприемат действия. А примерите и поуките, които извличаме от състоянието на гражданското пространство в България, ще ни помогнат заедно да разработим и очертаем една цялостна европейска политика за гражданското общество.