Събития

Държава

Civic Startups

Romania

We are excited to launch today the second edition of the Civic Startups program - mentoring for groups of citizens and young, ambitious NGOs!

Жизнени селски области: Как да укрепим местните общности и общественото пространство

Чехия

В повечето европейски страни селските области са изправени пред демографска промяна. Каква е причината за това? Каква е ролята на гражданското общество в тези места? Какво можем да научим от селските общности? Какви са предизвикателствата пред тях и какво би им помогнало да процъфтяват? Кои са ключовите лица, способни да доведат промяната?