За нас

Нашият стремеж е да противостоим на засилващото се отстъпване от демократичните ценности и на свиването на гражданското пространство, което се наблюдава през последните години, особено в Централна и Югоизточна Европа.

Събрахме се, защото вярваме в това, което правим, и в силата на гражданското общество да създава по-здрави общества от долу нагоре. Нашите организации са от различни страни и с разнообразен опит, но предизвикателствата, пред които сме изправени, и промените, които се стремим да постигнем в този регион, ни свързват. Този проект е нашето общо усилие да подобрим качеството на нашите демокрации чрез предоставяне на подкрепа на действащите лица в гражданските общества в Централна и Югоизточна Европа.

Нашата визия е едно процъфтяващо гражданско пространство в демократична и благоприятна среда, където хората действат, организират се и защитават заедно своите интереси – свободно, без страх или ограничения.

Ние вярваме в общество, в което всеки е в състояние да подобри собствения си живот и среда, и му е дадена възможност да осъществи своя потенциал.

С усилията си се стремим да постигнем:

  • разширяване и разрастване на кръга от участници и поддръжници на граждански активното общество;
  • установяване, обучение и мобилизиране на активистки групи и движения;
  • свързване на местното с регионалното и европейското ниво;
  • съвместно разработване и очертаване на цялостна европейска политика за гражданското общество.

 

Прочети още