Nadace Partnerství

logo
Kraj
Czechy

Fundacja Nadace Partnerství jest wiodącą czeską fundacją i organizacją społeczną wspierającą rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundacja umożliwia ludziom ochronę i poprawę jakości środowiska. W tym celu udziela ona grantów, prowadzi programy edukacyjne i świadczy profesjonalne usługi. Koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, zrównoważonego transportu i turystyki, ochrony drzew i wód oraz jakościowych przestrzeni publicznych.

Wierzymy, że emancypacja obywateli zaczyna się od relacji, jaką człowiek ma z miejscem, w którym żyje. Upodmiotowienie obywatelskie idzie w parze ze zdolnością ludzi do uczestniczenia w rozwiązywaniu dotyczących ich problemów obywatelskich i środowiskowych. Naszym celem jest zapewnienie im zasobów i wspieranie ich celów. Fundacja jest gospodarzem jednego z transgranicznych wydarzeń networkingowych w ramach projektu Reclaim Our Civil Space.