Fundusz Partnerstwa

logo
Kraj
Polska

Fundusz Partnerstwa wspiera oddolne inicjatywy dla zrównoważonego rozwoju, oparte na dziedzictwie naturalnym i kulturowym prowadzone przez mieszkańców, organizacje związane z ideą społeczeństwa obywatelskiego oraz szkoły i inne instytucje. Zachęcamy lokalne społeczności do organizowania i wdrażania inicjatyw promujących ważne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Inicjatywy te rozwijają i ulepszają przestrzeń, podnoszą jakość życia oraz prowadzą do zmian w zarządzaniu zasobami środowiskowymi i społecznymi. Nasze cele realizowane są poprzez współpracę z firmami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami publicznymi. Główne tematy naszych działań obejmują: edukację ekologiczną, zrównoważone miasta i wsie, eko-demokrację, jak również zrównoważoną turystykę i zarządzanie dziedzictwem.

Naszą rolą w programie “Reclaim Our Civil Space”! (Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń) jest włączenie aktywnych lokalnych społeczności w zrównoważony rozwój regionów. Fundusz organizuje szkolenia i platformy wymiany informacyjnej dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz seminarium transgraniczne na temat “Sustainable tourism and heritage interpretation - the role of local communities”. (Zrównoważona turystyka i interpretacja dziedzictwa - rola lokalnych społeczności). Wydarzenia bazują na koncepcji Akademii Partnerstwa (Akademii aktywnych mieszkańców i liderów), poświęconej rozwijaniu zdolności przywódczych u aktywistów związanych z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Główne tematy szkoleń obejmują: mobilizację i zaangażowanie obywateli, lokalną demokrację, kwestie środowiskowe, lokalne dziedzictwo i tożsamość. Stosujemy różne metody trenerskie, takie jak wzmacnianie zdolności przywódczych, wymiana dobrych praktyk, modeli i narzędzi (także międzynarodowych), wzmocnienie pozycji kobiet, współpraca międzypokoleniowa itp.