Fundacja Ekopolis

logo
Kraj
Słowacja

Ekopolis, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest wiodącą słowacką organizacją realizującą wizję rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele zdają sobie sprawę ze swojej roli w rozwoju społecznym i kwestiach ochrony środowiska. Wierzymy w społeczeństwo, w którym obywatele są zainteresowani uczestnictwem w kształtowaniu polityki publicznej, myślą krytycznie i troszczą się o przyszłe pokolenia. Fundacja oferuje wsparcie poprzez programy grantowe na innowacyjne projekty i pomysły, a od 29 lat zarządza otwartymi programami grantowymi skoncentrowanymi wokół demokracji i ochrony przyrody. Od 1991 r. wsparliśmy 3234 projekty kwotą ponad 20 mln euro, jednak prawdziwy wkład tych projektów w nasze środowisko i społeczeństwo jest bezcenny.