O nas

Czas trwania projektu: 2020-2023

Realizowane przez 10 organizacji z 8 krajów:

Bułgaria,
Republika Czeska,
Węgry (2 organizacje społeczne)
Polska,
Rumunia (2 organizacje społeczne)
Serbia,
Słowacja
Norwegia (jako ekspert)

Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” opiera się na poszerzeniu fundamentów i wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie liderów, aktywistów i organizacji (wcześniej nieuczestniczących w większych sieciach), ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów. Istotne jest łączenie tych działań z wymiarem europejskim poprzez wspólne opracowywanie założeń kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z tym działania będą prowadzone według 3 celów i poziomów:

Krajowe: organizowanie szkoleń i warsztatów, wsparcie mentorskie szczególnie dla organizacji / grup na obszarach wiejskich (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów)
Regionalne: organizowanie warsztatów transgranicznych i spotkań networkingowych (z reprezentacją co najmniej 3 krajów w każdym)
Europejskie: konferencje międzynarodowe (Budapeszt, Bruksela, Praga), opracowywanie dokumentów eksperckich i strategicznych.

Kontekst

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2019

image

(Źródło: https://csosi.org/ Oryginalna tabela zredagowana w celu pokazania odpowiednich krajów przez Fundację Ökotárs)

Finansowanie

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Strona internetowa : www.eeagrants.org