Nadácia rozvoja občianskej spoločnosti

logo
Krajina
Rumunsko

Nadácia rozvoja občianskej spoločnosti (FDSC) je nezávislá mimovládna organizácia založená v roku 1994 z iniciatívy Európskej komisie. FDSC podporuje silnú a udržateľnú občiansku spoločnosť, ktorá prispieva k obrane demokratických hodnôt podporou aktérov občianskej spoločnosti, mobilizáciou zdrojov, podporou priaznivého prostredia a posilňovaním spolupráce s inými odvetviami. Doteraz sme v našich programoch financovania pre organizácie občianskej spoločnosti udelili viac ako 2600 grantov a hrali sme kľúčovú úlohu pri budovaní kapacít organizácií občianskej spoločnosti v Rumunsku, pretože sme tu jedným z najdôležitejších poskytovateľov školenie s viac ako 21 rokmi skúseností.

Našou úlohou v projekte Reclaim Our Civil Space je podpora občianskych skupín a malých organizácií v Rumunsku, aby sa lepšie zapojili do vytvárania verejnej politiky a aby pomohli utvárať riešenie na úrovni EÚ pre silnú občiansku spoločnosť na celom kontinente.