Kontakt

Projekt Reclaim Our Civil Space je realizovaný organizáciami občianskej spoločnosti (CSOs) z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska s odbornou podporou z Nórska.

Email: reclaimourcivilspace@gmail.com

 

Vedúci partner:

Ökotárs Alapítvány / Maďarská nadácia enviromentálneho partnerstva

H-1056 Budapest Szerb utca 17-19

email: info@okotars.hu

tel.: +36-1-411-3500

web: https://okotars.hu/

 

Partneri projektu:

Členovia Enviromental Partneship Association (EPA)

  • Bulharská nadácia enviromentálneho partnerstva (BEPF)
  • Česká nadácia enviromentálneho partnerstva (Nadace Partnerství)
  • Maďarská nadácia enviromentálneho partnerstva (Ökotárs Alapítvány)
  • Poľská nadácia enviromentálneho partnerstva (Fundusz Partnerstwa)
  • Rumunská nadácia enviromentálneho partnerstva (Fundația pentru Parteneriat)

Slovenská nadácia enviromentálneho partnerstva (Nadácia Ekopolis)

Maďarský zväz občianskych slobôd (TASZ)

Nadácia rozvoja občianskej spoločnosti (FDSC)

Norksý helsinský výbor (NHC)

Iniciatíva mládeže za ľudské práva - Srbsko (YIHR)