O nás

Dĺžka trvania projektu: 2020 - 2023

Realizované 10 organizáciami z 8 krajín:

Bulharsko, Česko, Maďarsko (2 organizácie občianskej spoločnosti), Poľsko, Rumunsko (2 organizácie občianskej spoločnosti), Srbsko, Slovensko, Nórsko

Projekt "Reclaim Our Civil Space!" stavia na rozširovaní základne a posilňovaní občianskej spoločnosti prostredníctvom tréningov, mobilizovaním aktivistických skupín a hnutí, pomocou pri rozvíjaní cezhraničnej spolupráce a networkingu a prepájaním tejto agendy na európsku úroveň vytváraním návhru komplexnej európskej politiky občianskej spoločnosti.

Z toho dôvodu budú aktivity vedené v súlade s tromi cieľmi a úrovňami:

Národnou: organizovanie vzdelávacích aktivít a workshopov, poskytovanie mentorskej podpory organizáciam/skupinám vo vidieckych regiónoch (s prihliadnutím na špecifiká jendotlivých štátov) Regionálnou: usporadúvanie cezhraničných workshopov a podujatí zameraných na sieťovanie (s účasťou aspoň 3 štátov na každom podujatí) Európskou: medzinárodné konferencie (Budapešť, Brusel, Praha), tvorba odborných a politických dokumentov.

Kontext

Index udržateľnosti občianskej spoločnosti 2019

image

(Zdroj: https://csosi.org/ Originálna tabuľka pre zobrazenie relevantných štátov upravená Nadáciou Ökotárs)

Financovanie

Reclaim Our Civil Space!“ projekt čerpá prostriedky vo výške 1,8 milióna EUR z grantu od Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom  EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Web: www.eeagrants.org