Nadace Ekopolis

logo
Krajina
Slovensko

Nadácia Ekopolis je poprednou slovenskou nadáciou, ktorá nasleduje svoju víziu vyspelej občianskej spoločnosti, v ktorej si občania uvedomujú svoju zodpovednosť za spoločenský rozvoj a otázky životného porstredia. Veríme v spoločnsoť, v ktroej majú občania záujme podieľať sa na tvorbe verejných politík, myslia kriticky a starajú sa o budúce genrácie. Nadácia poskytuje podporu inovatívnym projektom a nápadom prostredníctvom grantových programov a už 29 rokov manažuje otvorené grantové programy zamerané na demokraciu ochranu prírody. Od roku 1991 sme podporili 3234 projektov v sume viac než 20 miliónov EUR. Skutočný prínos týchto projektov pre našu spoločnsoť a životné prostredie je však na nezaplatenie.