Nadace Partnerství

logo
Krajina
Česko

Nadace Partnerství je poprednou českou nadáciou podporujúcou organizácie občianskej spoločnosti, implementáciu a rozvoj riešení udržateľného rozvoja s viac, než 30-ročnou tradíciou. Umožňujeme ľuďom chrániť a zlepšovať sovje životné prostredie. Za týmto účelom udelujeme granty, podporujeme vzdelávacie programy a poskytujeme odborné služby. Zameriavame sa na otázky ochrany životného prostredia, udržateľnej dopravy a cestovnéh ruchu, zdravej krajiny, popularizácie výsadieb a starostlivosti o stromy, kvalitných verejných priestorov a zapojenia komunít do ich vytvárania.

Veríme, že občianska emancipácia začína vzťahom, ktorý má človek k miestu, kde žije. Občianska aktivizácia ide ruka v ruke so schopnosťou ľudí podieľať sa na riešení občianských a enviromentálnych problémov, ktoré sa ich týkajú. Našim cieľom je poskytnúť im zdroje a podporovať ich ciele. Nadace Partnerství bude organizátorom jednej z troch medzinárodných konferencií tohto projektu.