Norský helsinský výbor

logo
Krajina
Nórsko

Nórsky helsinský výbor je mimovládna organizácia usilujúca o dodržiavaní ľudských práv v praxi. Robíme to prostredníctvom monitorovania, podávania správ, výučby a podporu demokracie.

Ako odborný partner projektu Reclaim Our Civil Space poskytuje školenia, ktoré môžu byť ponúknutá miestnym alebo národným organizáciám občianskej spoločnosti a aktivistickým skupinám v strednej Európe a na západnom Balkáne s cieľom budovať ich kapacity a zručnosti pri tvorbe verejnej politiky a zmocniť ich k účasti na formovaní politiky občianskej spoločnosti na miestnej, národnej a európskej úrovni.