Maďarská nadácia enviromentálneho partnerstva

logo
Krajina
Maďarsko

Vďaka podpore komunitných iniciatív sa Ökotárs snaží v oblasti životného prostredia prispieť k rozvoju demokratickej, udržateľnej a spravodlivej spoločnosti a inštitucionálneho systému, založeného na občianskej participácii. Nadácia podporuje rozvoj ekologického hnutia poskytovaním grantov, školení, štipendií a v prípade potreby - technickej pomoci.

Nadácia je vedúcim partnerom projektu Reclaim Our Civil Space!, ktorý zodpovedá za celkovú koordináciu, ako aj za aktivity, ktoré prebiehajú v Maďarsku. Nadácia taktiež pomáha prepájať miestne aktivity s regionálnou úrovňou organizovaním regionálnych aktivít a vytvára prvá návrh politických odporučení pre EÚ, čo je konečným cieľom projektu.