O nás

Našim čieľom je riešiť trendy úpadku demokracie a zužujúceho sa občianskeho priestoru, ktoré v posledných rokoch pozorujeme v štátoch Strednej a juhovýchodnej Európy.

Spojili sme sa, pretože veríme v to, čo robíme, silu občianskej spoločnosti a jej schopnosť budovať zdravšiu spoločnosť zdola nahor. Naše organizácie sú z rôznych krajín s rôznym zázemím, ale výzvy, ktorým čelíme, a zmeny, o ktoré sa v tomto regióne usilujeme, nás spájajú. Tento projekt je našou spoločnou snahou o zlepšenie kvality našich demokracií posilnením aktérov občianskej spoločnosti v Strednej a Juhovýchodnej Európe.

Našou víziou je rozvíjajúci sa občiansky priestor, v žičlivom a demokratickom prostredí, kde ľudia konajú, združujú sa a spoločne obhajujú svoje záujmy, slobodne, bez strachu, či obmedzení.

Veríme v spoločnosť, v ktorej je každý schopný zlepšiť svoj život a okolie a ktorá poskytuje ľuďom príležitosť napĺňať svoj potenciál.

Našimi hlavnými cieľmi sú:

  • rozširovanie základne občianskej spoločnsti,ako aj jej participácia na voľbách
  • mapovanie, tréning a mobilizácia aktivistických skupín a hnutí
  • prepojenie miestnej úrovne s regionálnou a európskou
  • spoločné rozvíjanie náčrtu komplexnej európskej politiky občianskej spoločnosti

Prečítajte si viac