About us

Durata proiectului: 2020-2023

Implementat de 10 organizații din 8 țări:

 • Bulgaria,
 • Republica Cehă,
 • Ungaria (2 ONG-uri)
 • Polonia,
 • România (2 ONG-uri)
 • Serbia,
 • Slovacia,
 • Norvegia (ca partener expert)

„Reclaim our Civil Space” se bazează pe lărgirea bazei și a constituenței societății civile prin instruirea și
mobilizarea grupurilor și mișcărilor activiste, facilitarea cooperării și rețelelor transfrontaliere și conectarea acestora la nivelul european prin dezvoltarea împreună a schițelor unei politici europene cuprinzătoare a societății civile.

Astfel, activitățile vor fi desfășurate de-a lungul celor 3 obiective și niveluri:

 • Național: organizarea de training-uri și ateliere, sprijin și mentorat în special organizațiilor / grupurilor din regiunile rurale (luând în considerare specificitățile fiecărei țări)
 • Regional: organizarea de ateliere transfrontaliere și întâlniri de rețea (cu cel puțin 3 țări reprezentate la fiecare)
 • European: conferințe internaționale (Budapesta, Bruxelles, Praga), elaborarea de documente de experți și politici.

Contextul

Indexul sustenabilității societății civile 2019

image

(Sursa: https://csosi.org/ Tabel original editat de Fundația Ökotárs pentru a arăta țările relevante)

Finanțarea

Proiectul „Reclaim our Civil Space!“ beneficiază de o subvenție de 1,8 milioane de euro din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin intermediul Fondului de granturi SEE și Norvegia pentru cooperare regională.

Site-ul web: www.eeagrants.org