O nama

Naš cilj je da odreagujemo na pojavu urušavanja demokratije i sužavanja građanskog prostora koja je izrazita u proteklih nekoliko godina u regionima centralne i jugoistočne Evrope.

Udružili smo se jer verujemo u naš rad i u sposobnost građanskog društva da izgradi zdravija društva. Naše organizacije su iz različitih država i rade u drugačijem kontekstu, ali nas povezuju izazovi sa kojima se suočavamo i promene ka kojima težimo u regionu. Ovaj projekat je naš zajednički napor da ojačamo demokratije kroz jačanje građanskog društva u centralnoj i istočnoj Evropi.

Naša vizija je postojanje demokratskog građanskog prostora u kojem ljudi imaju mogućnost da se organizuju i zagovaraju sa sopstvene interese slobodno, bez strahova i ograničenja.

Verujemo u društvo gde svi imaju mogućnost da poboljšaju sopstveni život i imaju prilike da ostvare svoj potencijal.

Naši glavni ciljevi su:

  • širenje prostora za lokalno delovanje građanskog društva
  • mapiranje, dizanje kapaciteta i pokretanje aktivističkih grupa i pokreta
  • povezivanje lokalnog nivoa sa evropskim
  • stvaranje okvira za sveobuhvatnu evropsku politiku za civilno društvo.

Pročitajte više