PRÁVO NA SVOBODU POKOJNÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ

Doporučené akce:

  • Sledovat a pravidelně podávat zprávy o stavu svobody shromažďování a o potenciálních omezeních této svobody v členských státech, zdůrazňovat praktiky, které jsou v rozporu s příslušným mezinárodním právem


Pozadí

Nenásilný protest je důležitý nástroj, často poslední možnost občanského aktivismu a základní právo, které by všichni občané a jejich organizace měli mít možnost svobodně uplatňovat bez zbytečných překážek. Navzdory tomu nedávno několik členských států předložilo nebo schválilo právní předpisy omezující svobodné shromažďování pod rouškou mimořádných opatření (souvisejících s pandemií) nebo veřejného pořádku a bezpečnosti, od úplného zákazu až po poskytnutí nadměrného prostoru pro zásah policie. Taková omezení musí být vždy přiměřená, odůvodněná a časově omezená – některé současné legislativní návrhy však tato kritéria nesplňují.

Zatímco regulace shromáždění je opět v kompetenci členských států, instituce EU (Komise) by mohly a měly tato potenciální omezení sledovat, pravidelně zveřejňovat zjištění (např. v každoroční Zprávě o právním státu) a formulovat doporučení členským státům ohledně osvědčených postupů.

 

Zpět na strategii Další kapitola >