Събития

Държава

Partnership Academy - 4th Training and Convention

Poland

4th Training and Convention of the Partnership Academy will be held in Wrocław. The main topic of the event is: Modern local development: what should contemporary organizations do? part II. Cultural heritage, cultural animation, heritage interpretation, organizing community-based events"

Civic Startups

Romania

We are excited to launch today the second edition of the Civic Startups program - mentoring for groups of citizens and young, ambitious NGOs!

Жизнени селски области: Как да укрепим местните общности и общественото пространство

Чехия

В повечето европейски страни селските области са изправени пред демографска промяна. Каква е причината за това? Каква е ролята на гражданското общество в тези места? Какво можем да научим от селските общности? Какви са предизвикателствата пред тях и какво би им помогнало да процъфтяват? Кои са ключовите лица, способни да доведат промяната?